Znajdujesz się tu:

Płyty gumowe z granulatu

Płyty gumowe z granulatu - charakterystyka

Płyty gumowe z granulatu mają swoje główne zastosowanie jako podkłady nawierzchniowo punktowe, jednak możliwości zastosowania tego typu materiału są o wiele większe.

Standardowym kolorem płyt gumowych z granulatu jest kolor czarny z wtrąceniami różnokolorowymi. Głównym surowcem do produkcji tego typu materiału jest granulat SBR lub EPDM oraz mieszanina tego typu granulatu ze spoiwem poliuratenowym. Struktura granulatu jest widoczna lecz zwarta i mocna w swoim połączeniu.

Płyty gumowe z granulatu sprzedawane są w rolkach o wymiarach od 1,05m do 1,25m i długości do 20mb. Typowa gęstość płyt z granulatu to 730 kg/m3.

Płyty gumowe z granulatu - zastosowanie

Przykładowe zastosowanie płyt gumowych z granulatu- to:

Płyty gumowe z granulatu - specyfikacja techniczna

Płyty gumowe z granulatu gumowego - Granulat SBR - specyfikacja techniczna
Własność Jednostka
Zastosowanie Podkład pod nawierzchnie punktowo-elastyczne
Tworzywo Granulat gumowy połączony spoiwem poliuretanowym
Struktura granulatu drobna
Gęstość kg/m3 (DIN EN ISO 845) 730 kg/m3 +/- 5 %
Wymiary/tolrancja (±1,5%) 4 - 12 mm ±0.3 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN EN ISO 1798) 0,56 MPa - 0,65 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN EN ISO 1798) 57% - 60%
Naprężenia ściskające przy 10 % DIN 53421 0,24 MPa - 0,25 MPa
Współczynnik sprężstości wzdłużnej (moduł Younga; E-Modul) Do 7mm - 4,4 MPa
do 10mm - 3,1 MPa
Naprężenia ściskające - Właściwości odkształceń (DIN EN ISO 3386-2) do 7mm - CC25: 672 kPa; CC40: 3348 kPa; CC50: 8230 kPa
do 10mm - CC25: 585 kPa; CC40: 1871 kPa; CC50: 4908 kPa
Amortyzacja wstrząsów DIN V 18032-2 do grubości - 8mm=25% / 10mm=30%
Przewodnictwo cieplne DIN 52612 0,14 W/m K
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej DIN EN ISO 12572 u14
Odkształcenie pionowe EN 14904:2006 1,2mm przy 8mm
Wytrzymałość na zimno -40oC
Wytrzymałość na ciepło +110o C (praca zmienna)
Klasa materiałów budowlanych DIN 4102-1 Sekcja 6.2 (Odporność na płomienie i ciepło) B2

Pliki do pobrania