Znajdujesz się tu:

Płyty gumowe trudnościeralne

Płyty gumowe trudnościeralne - charakterystyka

Płyty gumowe TRUDNOŚCIERALNE są produkowane na bazie kauczuku styrenowo-budatienowego. Dzięki swoim właściwościom guma ta wykazuje dużą odporność fizyko-mechaniczną, wytrzymałość na rozciąganie oraz ściskanie. Pracuje w środowisku obojętnym w stanie nierozciągniętym w zakresie temperatur od -30oC do +70oC.

Płyty gumowe TRUDNOŚCIERALNE - dzielimy:
Standardowe wymiary płyt gumowych TRUDNOŚCIERALNYCH - to:
Płyty gumowe TRUDNOŚCIERALNE - właściwości:

Płyty gumowe TRUDNOŚCIERALNE - zastosowanie

Płyty gumowe trudnościeralne - specyfikacja techniczna

Własność Wartość Metoda badania w/g
Twardość (H) oShA 65 ± 5 PN-C-04238:1980
Wytrzymałość na rozciąganie (TSb) min 8 MPa PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb) min 150 % PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wspaźnik ścieralności 150 mm3 PN-ISO 4649:2007
Odporność na cieplne starzenie w powietrzu w temp. 70 oC po 72h
TSb
Eb
oShA max


± 30
-50
±10
PN-ISO 188:2000
Temperatura kruchości (Tk) -35 PN-ISO 812/1999
Gęstość (r), max 1,25 Mg/cm3 PN-ISO 2781+AC1:1996

Pliki do pobrania