Znajdujesz się tu:

Płyty gumowe NR-L/NR - spożywcze

Płyty gumowe NR-L/NR - spożywcze - charakterystyka

Płyty gumowe NR-L/NR spożywcze charakteryzują się brakiem sadzy w swoim składzie. Dlatego kolor beżowy jest charakterystyczny dla tego rodzaju gum.

Surowce wykorzystywane do ich produkcji gumy spożywczej NR-L/NR, jak również proporcje, pozwalają wykorzystywać gumę spożywczą NR-L/NR, do celów spożywczych oraz farmaceutycznych.

Guma spożywcza NR-L/NR pracuje w środowisku obojętnym w stanie nierozciągniętym w zakresie temperatur od -30oC do +60oC.

Płyty gumowe NR-L/NR - spożywcze - właściwości:
Płyty gumowe NR-L/NR - spożywcze - rodzaje:
Standardowe wymiary płyt gumowych spożywczych NR-L/NR - to:

Płyty gumowe NR-L/NR - spożywcze - zastosowanie

Przykładowe zastosowanie płyt gumowych NR-L/NR - spożywczych - to:

Płyty gumowe NR-L/NR - spożywcze - specyfikacja techniczna

Płyty gumowe NR-L/NR - spożywcze - Twardość 60/65 ShA +/-5 - standard - specyfikacja techniczna
Własność Wartość Metoda badania
Kolor Beżowy
Twardość (H) oShA 60-65 ShA PN-80/C-04238
Wytrzymałość na rozciąganie (TSb), min 5-7 MPa PN-ISO 37/2007
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb), min 300 % PN-ISO 37/2007
Odporność na cieplne starzenie w powietrzu w temp. 70 oC po 144 h (SC)
ΔTSb, max
ΔEb, max
ΔH, max+/- 30%
-50%
+/-10oC
PN-ISO 188/2000
Temperatura kruchości (Tk),oC, max -35 oC PN-ISO 812/1999
Gęstość (r), Mg/cm3, max Od 1,45 do 1,50 PN-ISO 2781+AC1:1996

Pliki do pobrania