Znajdujesz się tu:

Płyty gumowe antystatyczne/antyelektrostatyczne - odprowadzające ładunki

Płyty gumowe antystatyczne/antyelektrostatyczna - charakterystyka

Płyta gumowa antyelektostatyczna/antystatyczna dzięki swoim właściwościom odprowadza ładunki elektryczne z powierzchni co w rezultacie eliminuje efekt elektryzowania się.

Płyta gumowa antyelektrostatyczna/antystatyczna wykazuje dużą odporność fizyko-mechaniczną. Płyta gumowa antyelektrostatyczna/antystatyczna pracuje w środowisku obojętnym w stanie nierozciągniętym w zakresie temperatur od -30°C do +70°C.

Własciwości płyt gumowych antyelektrostatycznych/antystatycznych - odprowadzających ładunki:
Standardowe wymiary płyt gumowych antyelektrostatycznych/antystatycznych - odprowadzających ładunki - to:

Płyty gumowe antyelektrostatyczne/antystatyczne - odprowadzające ładunki - zastosowanie

Przykładowe zastosowanie płyt gumowych antyelektrostatycznych/antystatycznych - odprowadzających ładunki:

Płyty gumowe antyelektrostatyczne/antystatyczne - odprowadzające ładunki - specyfikacja techniczna

Właściwość Wartość Metoda badania w/g
Twardość, (H) 65±5oShA PN-C-04238:1980
Wytrzymałość na rozciąganie (TSb), min 8 MPa PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb) min 300 % PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wskaźnik ścieralności (Ks) 200 mm3 PN-ISO 4649:2007
Opór powierzchniowy Rs max 109 W PN-E-05203:1992
Odporność na cieplne starzenie w powietrzu w temp. 70 oC po 72 h (SC)
TSb, max
Eb, max
H, max±30 %
-50 %
±10oShA
PN-ISO 188:2000
Temperatura kruchości (Tk) -35oC PN-ISO 812/1999
Gęstość (r) max 1,30 Mg/m3 PN-ISO 2781+AC1:1996

Pliki do pobrania